Benvinguts a Sebes!

La Reserva Natural de Sebes

La Reserva Natural de Sebes és un dels espais naturals més importants de les Terres de l’Ebre. Conjuntament amb el Meandre de Flix ocupa una superfície de més de 250 hectàrees de zones d’aigües lliures, aiguamolls, boscos de ribera, illes fluvials i galatxos. La gran diversitat d’hàbitats que acull la Reserva fa que sigui un punt important per a la conservació de la biodiversitat, tant de fauna com de flora i vegetació. Algunes de les espècies presents a la Reserva, estan catalogades com a escasses o molt rares a Catalunya, o fins i tot com a endemismes. 

A l’any 1993 es van iniciar actuacions de conservació conjuntament amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Flix i el Grup de Natura Freixe, amb un model de gestió participada precursora de la custòdia del territori. Des d’aleshores, i especialment d’ençà de 1999, el Grup de Natura Freixe s’encarrega de la gestió d’aquest espai natural.

Al llarg d’aquests anys, s’han bastit un seguit d’infraestructures: la passera del canyissar, l’observatori de la llacuna, l’observatori de la Vall de Sant Joan, la passera del bosc de ribera, l’observatori de les cigonyes i l’observatori lo galatxo, entre altres. A banda, i gràcies a l’adquisició per part de l’antiga Fundació Territori i Paisatge, es van incorporar a la Reserva les finques del Mas de les Cigonyes i del Mas de Pitoia. En aquesta darrera hi ha ubicat el Centre d’Interpretació del Camí de Sirga. Els itineraris habilitats i el terreny planer fa que sigui accessible per a tot tipus de públic.

Entitat Gestora

Coneix l'espai

  • FAUNA
  • FLORA
  • HISTÒRIA

La singular situació d’aquest espai natural determina la presència de poblaments faunístics d’elevat interès. Un dels més visibles són els ocells. Des dels inicis de la Reserva, s’han observat més de 200 espècies diferents. La cigonya blanca, el blauet, l’agró roig, el bernat pescaire, el rascló, la polla d’aigua i varies espècies de martinets, són alguns dels ocells que nidifiquen a la Reserva. Entre els rapinyaires que hi nidifiquen, cal destacar el milà negre i, especialment, l’arpella un dels símbols identitaris de la Reserva. També és un punt d’aturada en pas migratori i d’hivernada per a nombroses espècies d’ànecs, ardèids, corbs marins, i passeriformes, entre altres. El bitó i la boscarla mostatxuda hi fan parada durant l’hibern. En conjunt, fan de la Reserva Natural de Sebes una destinació ornitològica d’obligada visita en diferents èpoques de l’any.

Els peixos són un grup molt amenaçat per la gran quantitat d’espècies exòtiques introduïdes, com les carpes o els silurs. Així i tot, encara es conserven algunes espècies autòctones com la raboseta d’aigua, el barb de l’Ebre, la bagra i l’anguila, totes elles en clar declivi. Pel que fa als mamífers, cal destacar la presència de la llúdriga, que juntament amb guineus, teixons, fagines i genetes formen la comunitat de carnívors. Ungulats com el senglar i el cabirol i micromamífers com ratolins, talps, i musaranyes juntament amb una àmplia varietat de ratpenats completen aquest grup. Entre els amfibis i rèptils destaquen, entre altres, les tortugues de rierol, el llangardaix ocel·lat, les sargantanes cua-roja i cuallarga, la serp d’aigua i serp de ferradura i amfibis com gripaus i granotes. No hi ha presència d’urodels. Totes aquestes espècies, tot i ser les més visibles, no són les úniques rellevants. Un bon nombre d’invertebrats com ara la nàiada auriculada i diverses espècies de papallones i de libèl·lules també són presents a la Reserva Natural de Sebes.

La Reserva Natural de Sebes és un conglomerat de comunitats vegetals. Per comunitats o unitats presents s’hi poden trobar:

  • Macròfits submergits i algunes plantes surants, com les llenties d’aigua.
  • Helòfits, com el canyís i la boga. El canyís és la planta dominant, mentre que les altres espècies característiques són menys abundants. La importància del canyís rau en la seva capacitat de filtració, retenció de sediments i com a punt de refugi per a l’ornitofauna.
  • Màquia de coscoll en alguns sectors més allunyats de l’aigua amb presència de l’aladern, l’argelaga, el garric, l’arçot i el pi blanc. Actualment, però, aquesta màquia es troba molt alterada i el seu lloc és ocupat per matollars de brolles basòfiles, prats secs, garrigues i fragments de pinedes amb màquies. Entre les brolles basòfiles destaquen les de romer i maleïda, i les de romer amb esteperola.
  • Herbassars nitròfils i ruderals que creixen als marges dels cultius, com el margall, la rosella o el card marià.
  • També s’hi troben plantes endèmiques o rares de la nostra flora com ara l’escutel·lària, Limonium ilergabonum, el colletjó gros, Leersia oryzoides, o Berula erecta, entre d’altres.
  • Bosc de ribera amb àlbers, salzes, tamarius, xops, oms i verns.

Tot i que el darrer tram del riu Ebre té força meandres, entre ells destaca de manera excepcional el que es forma al seu pas per Flix, girant al voltant d’un turó que domina el seu curs. El pas de l’Ebre per la població ha marcat de forma evident la seva història, especialment en el transcurs de guerres i batalles des de temps immemorials. La humanització de l’Ebre ve de temps molt antics: el poblat iber de Sebes, amb origen al segle VII aC, n’és un bon exemple, i a Flix perdura fins als nostres dies, amb el riu com a font de vida i recursos.

Les transformacions del riu per part de l’home han estat una constant al llarg del temps. Una de les primeres es va produir a l’època medieval, amb la construcció d’un assut de 800 metres davant de la zona de Sebes. S’estenia en diagonal d’esquerra a dreta del riu i tenia la finalitat de dirigir l’aigua cap a la població i els regadius amb l’ajuda d’una sínia així com d’embassar l’aigua quan a l’estiu el cabal era baix.

El 1858 es va dur a terme una altra intervenció que modificà considerablement el curs del riu. Es tracta de la construcció del canal de navegació i la resclosa, una obra que formava part d’un gran projecte de la Real Compañía de Canalización del Ebro que pretenia unir Saragossa i Barcelona mitjançant la navegació en un moment en què el riu era la principal via de comunicació.

Amb la instal·lació de la Fàbrica Electroquímica de Flix a finals del segle XIX, Flix es transforma definitivament vivint la seva pròpia revolució industrial. La fàbrica va aprofitar l’antic assut per conduir l’aigua a la Casa de Turbines, una petita central hidroelèctrica que proporcionava energia al complex industrial. El 1915 es va fer un recreixement a l’assut per abastir la demanda d’energia que cada cop més experimentava la fàbrica, però tot i així la metamorfosi del riu produïda per les riuades seguia sent important. De les grans riuades que es té constància, cal destacar la de 1787, la de 1907 (que va pujar sis metres i va arribar fins a la plaça de l’Església, on es plantà un freixe en commemoració) i la de 1937.

Finalment, el 1948 es van posar en funcionament la nova central hidroelèctrica i la presa, amb un salt d’11,7 metres. Al mateix temps, es van construir un canal de navegació i un canal que abastia la central que travessaven la part més estreta del meandre.  La construcció de l’embassament suposà que s’inundessin part de les instal·lacions de la fàbrica, l’assut i les illes que hi havia davant el barranc de Sant Joan. S’afavoria d’aquesta manera una intensa sedimentació de llims fluvials i s’originava el que ara és un dels canyissars més grans de Catalunya.

Tot i que segles abans ja es feia referència a aquesta zona d’aiguamolls, estava majoritàriament ocupada per zones de conreu. El seu abandonament, a partir de la industrialització de la vila, va permetre, en certa manera, la recuperació del que li era propi al riu i ha permès el desenvolupament d’hàbitats de ribera en la seva plenitud.

Amb la construcció dels grans embassaments de Riba-roja d’Ebre i Mequinensa als anys 60, la dinàmica del riu Ebre va quedar completament transformada. Una altra problemàtica que va afectar a la zona fou l’acumulació de residus al marge dret, provinents de l’activitat industrial. Gràcies a un projecte de descontaminació pioner a Europa s’han pogut retirar i tractar, deixant la llera sense aquest impacte ambiental.

Visita la Reserva Natural de Sebes

Troba la millor opció per gaudir i aprofitar al màxim la teva visita a la Reserva Natural de Sebes

Activitats programades

Consulta l'agenda amb totes les activitats programades.

Visita guiada

De la mà d’un guia expert, et podràs apropar amb més detall a aquest espai natural protegit i descobrir-ne tots els secrets!

Visita educativa

El Camp d’Aprenentatge de Flix és el servei educatiu ubicat a la Reserva. Ofereix activitats didàctiques des d’EI fins a ESO.

Visita formativa

Visita tècnica-formativa per a públics especialitzats. Es pot personalitzar segons les necessitats de cada grup.

Equipaments i Serveis

1

Centre d’Interpretació Mas del Director

2

Passera del canyissar, observatoris i llacuna

3

Pastura amb cavalls de la Camarga

4

Mas de Pitoia

5

Centre d’Interpretació del Camí de Sirga

6

Passera del bosc de ribera i observatori Lo Galatxo

7

Mas de les cigonyes, observatori i colònia de cria de Cigonya Blanca

8

Mirador de les Illes

9

Meandre de Flix

10

Meandre de Flix

1
Centre d’Interpretació Mas del Director

Centre de recepció i informació, exposició i botiga. Hi ha serveis de pàrquing, àrea de pícnic, WC i refrigeri.

2
Passera del canyissar, observatoris i llacuna

La passera condueix els visitants cap a dos observatoris d’ocells. A mà esquerre, l’observatori de la Vall de Sant Joan, i a la dreta, l’observatori de la Llacuna.

3
Pastura amb cavalls de la Camarga

Repartits en diversos tancats de pastura s’hi troben dos grups de Cavalls de la Camarga. Aquests herbívors adaptats, ajuden en el procés de recuperació dels herbassars inundables i n’incrementen la seva biodiversitat associada.

4
Mas de Pitoia

El Mas de Pitoia és una finca amb un paisatge característic: combina paisatges de conreus tradicionals d’oliveres, en una banda del camí, i zones d’aiguamolls, a l’altra, on s’hi troba una pantalla d’observació.

5
Centre d’Interpretació del Camí de Sirga

El Mas de Pitoia, a més, alberga el Centre d’Interpretació del Camí de Sirga, que pretén immortalitzar i donar a conèixer el món dels sirgadors, els llaüts i el camí de sirga a la vora del riu Ebre. Per visitar-lo és necessari fer reserva prèvia.

6
Passera del bosc de ribera i observatori Lo Galatxo

Un cop dins el bosc de ribera, la passera s’endinsa ben enmig del canyissar, els aiguamolls i els galatxos típics d’aquest ambient tant característic.

7
Mas de les cigonyes, observatori i colònia de cria de Cigonya Blanca

Al Mas de les cigonyes hi ha el nucli reproductor de Cigonya blanca, fàcilment observables durant l’època de cria (des del febrer fins al juliol). També hi ha un observatori d’aus i una àrea habilitada per pícnic.

8
Mirador de les Illes

Des d’aquest espectacular mirador, es veu la panoràmica del meandre de Riba-roja d’Ebre i les grans illes fluvials del riu.

9
Meandre de Flix

Disposa de dos itineraris. L’interior voreja pel marge dret del riu i transcorre des de la presa de l’embassament fins als peus del Castell de Flix. L’exterior voreja pel marge esquerre i va des de la presa de l’embassament fins al pas de barca, resseguint així els 5 quilòmetres del revolt del meandre.

10
Mirador del meandre

L’espectacular vista panoràmica del meandre es pot contemplar des del mirador, al qual s’accedeix per la carretera C-233 (direcció la Palma d’Ebre).

Contacte

info@freixe.cat
(+34) 977 26 51 12

Adreça

Reserva Natural de Sebes
Centre d’Informació Mas del Director
Camí de Sebes, s/n
43750 Flix, Tarragona

Horari

De dilluns a divendres
de 9:00 h a 14:00 h
Dissabte i diumenge
de 10:00 h a 13:00 h

Organitza la teva visita

Les instal·lacions de la Reserva Natural de Sebes (com ara passeres, observatoris, itineraris…) són d’entrada lliure: és a dir, sempre estan obertes al públic.

El centre d’informació, ubicat al Mas del Director, té el següent horari: de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h i dissabtes i diumenges de 10:00 h a 13:00 h. Consulta els dies festius que el Mas del Director està tancat.

Al Centre d’Interpretació del Camí de Sirga només s’hi pot accedir amb visita guiada: informeu-vos a info@freixe.cat o 977 26 51 12.

L’entrada a la Reserva Natural de Sebes és gratuïta. Tot i així, agraïm la col·laboració de tots els visitants per mantenir aquest espai natural que ja fa més de 30 anys que es gestiona a través d’una ONG local, el Grup de Natura Freixe.

Descobreix com pots contribuir a la conservació de la natura aquí.

L’accés a la Reserva Natural de Sebes és per una pista de terra que comença al polígon industrial La Devesa de Flix. Després de 2,5 km arribem al Mas del Director, on hi ha el centre d’informació. Allí també s’hi troba una zona d’aparcament on es poden estacionar vehicles. Si disposes de telèfon amb GPS, et recomanem que segueixis aquestes indicacions de Google Maps.

A la Reserva s’hi pot arribar amb vehicle privat, a peu o amb bicicleta.

La primera part del recorregut, des del Mas del Director fins al Mas de Pitoia, és un itinerari accessible i practicable amb cotxets infantils i/o cadira de rodes. Si necessites fer la resta del recorregut amb vehicle motoritzat, posa’t en contacte amb nosaltres (info@freixe.cat o 977 26 51 12).

Totes les mascotes són benvingudes a la Reserva Natural de Sebes. Et demanem, però, que la portis lligada i li prestis atenció per tal de no molestar els altres animals que habiten a l’espai natural.

La Reserva té un itinerari principal d’uns 3 quilòmetres i mig des del Mas del Director fins al Mirador de les Illes, ja al meandre de Riba-roja d’Ebre. Al llarg de tot el camí, anireu trobant indicades diferents passeres i observatoris on us podeu aturar i contemplar la fauna i vegetació d’aquest espai natural. També veureu els tancats de pastura amb cavalls de la Camarga, que es troben a la part esquerra del camí durant tot el recorregut, i la colònia de cria de cigonya blanca.

Si voleu fer una visita guiada, podeu consultar les tarifes aquí. Al llarg de l’any, també oferim visites guiades programades que podeu trobar a la nostra agenda d’activitats.

A la Reserva Natural de Sebes no hi ha bars ni restaurants. Al Mas del Director, al Mas de Pitoia i al Mas de les Cigonyes, però, hi trobareu zones de pícnic que podeu utilitzar. Recordeu que és un espai natural protegit i no s’hi poden llançar residus!

En qualsevol cas, us recomanem que abans de començar la vostra visita passeu pel centre d’informació del Mas del Director. Allí hi trobareu una exposició interactiva, lavabos, begudes fresques i una zona de botiga. A més, l’equip de la Reserva us podrà assessorar i donar més informació perquè gaudiu la vostra visita al màxim!

Us hi esperem!

Entitats patrocinadores i finançadores

Entitats col·laboradores